Zadbaj o rozwój pracowników – to korzyść dla całej firmy!

Zadbaj o rozwój pracowników – to korzyść dla całej firmy!

Jeżeli szukasz więcej wiadomości dotyczących rozwoju kompetencji, kliknij tu

Wzrasta grono pracodawców, którzy rozumieją, iż rozwój pracowników w znacznym stopniu ma wkład w powodzenie całego przedsiębiorstwa. Zmotywowany personel wyposażony w duży arsenał umiejętności miękkich to przecież ważny fundament każdej firmy.

Rozwój kompetencji pracowników – wypróbowane techniki szkoleń

Audyt personalny pracowników umożliwiający ewaluację ich indywidualnych predyspozycji oraz kompetencji może wesprzeć właściciela firmy w budowaniu zespołu, który będzie gotowy na rozmaite wyzwania. Za sprawą sesji AC/DC przeprowadzonej przez wykwalifikowanego specjalistę można wychwycić, który z pracowników posiada umiejętności przywódcze i będzie rzetelnym przełożonym zespołu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być wykonywane różnymi metodami – m.in. w formie sesji indywidualnych lub grupowych. W trakcie audytów z pracownikami stosowane są efektywne techniki szkoleń, np. zadania w grupach, symulacje, wywiady oraz analiza konkretnego przypadku (case studies). W ten sposób można odkryć skryte możliwości kadry i wspomóc rozwój pracowników. Po przeprowadzeniu audytu można prowadzić dalej działania z załogą w postaci coachingu.

Jak wyglądają audyty AC/DC i rozwój pracowników?

Poprawnie przygotowany audyt jest podzielony na kilka części. Na wstępie wychodzi się od określenia kompetencji potrzebnych na danym stanowisku. Później audytor wybiera techniki, które zostaną zastosowane w czasie sesji. Trzecim etapem jest powiadomienie o celach sesji oraz tego, co chce się dzięki niej wypracować. Nie bez wpływu jest też miejsce, w którym będą prowadzone audyty pracownikami – musi one gwarantować komfort, który wesprze spełnienie założeń sesji. Sam audyt AC/DC (indywidualny lub grupowy) jest prowadzony przez doświadczonych doradców zawodowych z wykształceniem psychologicznym. Sesja trwa od 4 do 6 godzin. Po jej zakończeniu Klient dostaje indywidualny, drobiazgowy raport, w którym znajduje się analiza kompetencji audytowanych osób, określone są ich silne strony i przekazane są zalecenia, jak należy poprowadzić dalszy rozwój pracowników. Audyt AC/DC wieńczy feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]