To projekty budowlane muszą zawierać

To projekty budowlane muszą zawierać

Projekty budowlane Kraków. Skieruj się na https://joannaklusak.com/oferta/, aby skorzystać z doświadczenia fachowca

Ciężko znaleźć ważniejszą inwestycję niż wzniesienie domu. Warto przy tym zdać sobie sprawę, iż nie będzie to proste zadanie, a szczególne trudności wiążą się z dopełnieniem wszelkich oficjalnych formalności. W pierwszej kolejności należy otrzymać pozwolenie na budowę – będzie ono wydane, jeśli przedstawimy projekt budowlany. Dokument powinien zostać przygotowany przez architekta, zaś jego treść regulują odpowiednie przepisy. Co więc powinno być w nim zawarte? Zapraszamy do przeczytania krótkiego poradnika.

Projekty budowlane – zawartość

Najważniejszą częścią projektu budowlanego będzie plan zagospodarowania działki. Plan powinien być opracowany na mapie w skali 1:500 zatwierdzonej przez geodetę oraz zawierać rozmieszczenie dotychczasowych i wznoszonych budynków oraz sieci gazowych i kanalizacyjnych. W planie zagospodarowania muszą znaleźć się także dane o punkcie przechowywania śmieci, rozmieszczeniu roślin i płocie. Projekty budowlane powinny też posiadać projekty wznoszonych obiektów i często także oświadczenia firm dostarczających media. W niektórych sytuacjach konieczne okaże się także załączenie rezultatów testów podłoża.

Po co są projekty budowlane?

Jak już napisaliśmy, projekty budowlane będą potrzebne byśmy mogli otrzymać pozwolenie na budowę. Nie zapominajmy, iż rozpoczęta budowa powinna przebiegać w myśl planu określonego w owym dokumencie, zaś wszelkie niezgodności mogą stać się przyczyną jej nieodebrania.

Dane:
Joanna Kłusak Architekt
ul. Domki 17/1
31-519 Kraków

Mob.: +48 668 648 646
E-mail: [email protected]