Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego

Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego

Na https://tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/ uzyskasz więcej szczegółów o tłumaczenia rosyjski Kraków

Ostatnie lata to czas przypływu do Polski studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Przeważają między nimi Rosjanie oraz Ukraińcy. To powoduje, iż wzrosło zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którym posługuje się także ogromna część Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są konieczne do podjęcia nauki lub pracy w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich przypadkach są potrzebne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do przekładu różnego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Kazachstanu, Białorusi, Ukrainy bądź Rosji. Należą do nich m.in. świadectwa maturalne i ukończenia szkół, certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, dowody osobiste oraz prawa jazdy, a także akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim być?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym leży wielka odpowiedzialność. Tym samym, żeby wykonywać ten zawód, należy otrzymać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zaliczyć państwowy egzamin potwierdzający jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest ponadto pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa UE.

Dane:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]