Skuteczne osuszanie fundamentów jest możliwe

Skuteczne osuszanie fundamentów jest możliwe

Nawet gdy obiekt budowlany ustawiony jest na obszarze, gdzie wody gruntowe przebiegają stosunkowo nisko, niewykluczone jest niebezpieczeństwo, iż z czasem mury będzie penetrować wilgoć. Może się to przydarzyć również niespodziewanie w wyniku zalania przez uszkodzoną instalację hydrauliczną albo z powodu podtopienia, a nieraz pojawienie się wilgoci następuje stopniowo w rezultacie osłabionej lub błędnie wykonanej hydroizolacji ścian.

Osuszanie ścian – najpierw rozpoznanie przyczyn

Wilgotne ściany nie oznaczają od razu, że dom nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności trzeba zacząć od zlokalizowania przyczyn tworzenia się wilgotnych zacieków. W pomieszczeniach takich jak kuchnie, łazienki i niewietrzone piwnice wykwitająca na ścianach pleśń jest częściej wynikiem skraplania się pary wodnej lub przecieków z uszkodzonego tarasu albo dachu. Takie przypadki wymagają użycia jednego lub kilku rozwiązań: przywrócenia stosownej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, użycia powłok paroszczelnych albo poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na obszarach, na których wody gruntowe sięgają wysoko i penetrują fundamenty i ściany budowli lub gdy doszło do podtopienia w wyniku powodzi (ewentualnie intensywnych opadów atmosferycznych), osuszenie murów stanowi już zadanie dla fachmanów z zakresu hydroizolacji.

Sposoby osuszania murów

Profesjonaliści, którzy posiadają szerokie kwalifikacje w osuszaniu ścian zarówno budowli mieszkalnych, jak i użytkowych, zaczynają swoje działania od analizy genezy zawilgocenia i stanu podmokłych murów. Stanowi to podstawę do wybrania odpowiednich sposobów i materiałów służących do osuszenia. Zawilgocenie budowli ceglanej, której tynki nabrzmiewają i wykruszają się, a na ścianach wykwitają zacieki, z dużym prawdopodobieństwem spowodowane jest kapilarnym przenikaniem wody przez mury. Po niezabezpieczonych murach z cegły woda pnie się wzwyż – czasami wręcz na kilka metrów. Zdarza się to częstokroć, zwłaszcza w starych budynkach, aczkolwiek można na to zaradzić odtwarzając izolację poziomą ścian, która wstrzyma unoszenie się wilgoci ku górze. Następnym etapem, oczywiście po dokładnym przygotowaniu murów, jest ich odgrzybienie oraz wykonanie izolacji pionowej.

Skuteczne osuszenie ścian polega czasami odtworzenia hydroizolacji z zewnątrz. Zadaniem profesjonalnego zespołu jest wówczas odsłonięcie zewnętrznej części ścian fundamentowych, usunięcie zniszczonej izolacji bitumicznej, mat bentonitowych czy papy termozgrzewalnej, a w następnej kolejności wykonanie izolacji pionowej mineralnej lub elastycznej. Często konieczne będzie także odnowienie łączenia izolacji ścian z izolacją pozostałych elementów budowli, jak przepusty rur, ściany żelbetowe oraz przepusty kabli.