Kto może wykonywać badania wysokościowe?

Kto może wykonywać badania wysokościowe?

Badania wysokościowe Bielsko Biała - usługi dostosowane do Twoich potrzeb.

Psycholog to osoba, o której bardzo dużo osób nie ma zbyt dobrego zdania. Mnóstwo z nas sądzi, że zajmuje się wyłącznie odkrywaniem relacji prowadzonych pacjentów z innymi ludźmi. Jak się jednak okazuje, wiedza psychologa stanowi bardzo dużą pomoc przy ocenianiu zdolności do wykonywania określonych prac. I tak, badania psychologiczne przeprowadzane są m.in w przypadku osób chcących pracować na wysokościach.

Badania wysokościowe: o co w nich chodzi?

Badania wysokościowe tak naprawdę w niczym nie różnią się od tych, jakie przechodzą osoby chcące wykonywać zawód kierowcy zawodowego. Podstawę stanowią testy inteligencji, temperamentalne, osobowościowe. Ich znaczącym rozszerzeniem są testy aparaturowe, z pomocą których można ocenić chociażby szybkość reakcji oraz zdolność do koncentracji uwagi. Dzięki testom aparaturowym jesteśmy w stanie określić czy badana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co zadzieje się w czasie pracy. Do przeprowadzania tych testów psycholog stosuje takie urządzenia, jak stereometr, aparat krzyżowy i wirometr. To proste urządzenia, które dostarczają szeregu informacji na temat osoby poddawanej badaniu. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa zawsze obejmują również wywiad psychologiczny. W jego trakcie osoba badana musi być z psychologiem naprawdę szczera. Omijanie pewnych informacji mija się z celem.

Badania wysokościowe – kto może je wykonywać?

Nie każdy psycholog uprawniony jest do wykonywania badań wysokościowych. Uprawnionymi do ich przeprowadzania są ci specjaliści, którzy ukończyli studia podyplomowe na kierunku psychologia transportu. Posiadają oni zarówno wiedzę, jak i umiejętności do przeprowadzania tego rodzaju badań. Badania wysokościowe prowadzone przez psychologa nie nakładają konieczności żadnego specjalnego przygotowania. Należy jedynie pamiętać o zabraniu na badanie okularów, jeśli o obowiązku ich używania zdecydował okulista.

Dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]