Jak przebiegają badania wysokościowe

Jak przebiegają badania wysokościowe

Badania wysokościowe Bielsko - więcej o tych usługach.

Osoby pracujące na wysokości wykonują swoje obowiązki często z narażeniem życia. Żeby wykluczyć występowanie groźnych wypadków, polskie prawo wprowadziło konieczność poddawania się drobiazgowym badaniom sprawdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania zawodów związanych z pracą na wysokościach. Jak wyglądają takie badania? Co jaki czas trzeba je powtarzać?

Badania wysokościowe – okulistyczne, neurologiczne i laryngologiczne

Definicja pracy na wysokości zamieszczona jest w Rozporządzeniu z dnia 26 września 1997 r. Według tego aktu prawnego uważa się za nią prace przeprowadzane na powierzchni znajdującej się co najmniej 1 metr nad poziomem podłogi. Do pracowników wysokościowych należą osoby wykonujące prace m.in. na kominach, konstrukcjach budowlanych, podestach itd. Specjalne badania sprawdzają czy kandydat nie ma problemów ze wzrokiem bądź innych schorzeń mogących narazić pracownika na niebezpieczeństwo. Jak przebiegają badania wysokościowe? Składają się one z trzech stadiów – badania neurologicznego, laryngologicznego oraz okulistycznego. Lekarz bada pacjenta w kierunku padaczki, wad wzroku lub problemów z błędnikiem. Dopełnieniem jest badanie ogólne u lekarza medycyny pracy.

Badania wysokościowe – okres ważności

Badania do pracy na wysokości są ważne przez dwa-trzy lata. Osoby, które skończyły 50 lat muszą poddawać się im częściej – co roku. Najczęstszym przeciwwskazaniem do pracy na wysokości jest zez, wada wzroku, jak również cukrzyca i padaczka. Warto wspomnieć, że przeciwwskazaniem nie jest noszenie szkieł kontaktowych, chyba że praca wykonywana jest w warunkach zapylenia. To jednak nie wszystko – przedstawiciele niektórych zawodów, oprócz przywołanych wyżej badań, muszą przejść również testy psychologiczne. Podlegają im przede wszystkim operatorzy ciężkich maszyn drogowych, żurawi samojezdnych czy osoby obsługujące pulpity sterownicze.

Dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]