Badania operatorów – na czym polegają?

Badania operatorów – na czym polegają?

Skieruj się tutaj, żeby zamówić badania operatorów Bielsko

Badania psychologiczne większości z nas kojarzą się z długą i niezwykle wnikliwą rozmową prowadzoną przez psychologa, który zamierza poznać nasze relacje z matką. Jak się jednak okazuje takie badania znajdują także zastosowanie chociażby w czasie określania zdolności do pracy osób, które chciałyby wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego rodzaju maszyny budowlanej.

Badania operatorów: jak wyglądają?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane nie odbiegają znacznie od tych, jakie muszą przejść kierowcy zawodowi. W związku z tym obejmują rozbudowany wywiad, który zbiera psycholog, testy osobowościowe i temperamentalne, testy aparaturowe oraz testy inteligencji. Z całą pewnością testów nie trzeba się obawiać. Do ich wypełnienia powinno się podejść otwarcie. Liczy się szczerość oraz rzetelność zaznaczanych odpowiedzi. Jednak testy aparaturowe zdają się mieć największe znaczenie w wypadku osób zamierzających pracować jako operator maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji kandydata. Określając ją sprawdzamy, czy poddana badaniom osoba będzie w stanie w wystarczająco szybki sposób reagować na dynamicznie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy te oceniają także predyspozycje do koncentracji uwagi, oceny prędkości obiektów pozostających w ruchu oraz widzenia steroskopowego. Wszystko to ma w przypadku operatorów wózków, dźwigów i innych urządzeń wielkie znaczenie.

Badania operatorów: kto zajmuje się ich przeprowadzaniem?

Badania psychologiczne osób obsługujących wózki, dźwigi i inne maszyny może przeprowadzić wyłącznie psycholog, który zdobył uprawnienia psychologa transportu, do czego konieczne jest odbycie studiów podyplomowych. Należy pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być okresowo powtarzane. Należy tego pilnować, w przeciwnym razie można stracić prawo do obsługi maszyn. Dbający o przestrzeganie przepisów pracodawca powinien odsunąć od pracy osobę, która nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]