Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Chcesz zamówić kontenery na złom? Wejdź na https://ekombud.pl/kontenery-rolkowe/

Nie wszystkie śmieci mogą trafić do pojemników na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są generowane w trakcie różnych prac budowlanych i remontów, a także odrzutów industrialnych. Należy je odwozić do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane recyklingowi zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu sytuacjach mogą jednak wyniknąć komplikacje związane z przechowywaniem oraz przewozem odpadów. By ich uniknąć, warto wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na śmieci

Najprostsze kontenery otwarte są dopasowane do przechowywania i transportu starych mebli, gruzu, opakowań i pokrewnych odpadów. Poza tym w użyciu są też kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze sprawdzają się przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (m.in. tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są również konieczne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, jak trociny, granulaty czy wióry metalowe. Proces ich załadunku ułatwia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla jakich podmiotów?

Adresatami usług producentów kontenerów na odpady są rozmaite firmy. Pośród nich można znaleźć m.in. brygady sprzątające i parające się opróżnianiem pomieszczeń, przedsiębiorstwa budowlane, a także różnego typu zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się firmy świadczące usługi wywózki gruzu i odpadów o niestandardowych gabarytach. Użyczają je one klientom, a po zapełnieniu odwożą do punktu legalnego ich przechowywania lub utylizacji.

Dane:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]