Krakowska Kancelaria – rozwody, separacje, alimenty

Krakowska Kancelaria – rozwody, separacje, alimenty

Prawo rodzinne stanowi jeden z najważniejszych zakresów działalności Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. Najczęstsze sprawy z jakimi zgłaszają się do nas Klienci to sprawy o rozwód oraz alimenty, jednakże mamy duże doświadczenie również w prowadzeniu spraw związanych z uregulowaniem kontaktów, władzą rodzicielską czy ojcostwem i macierzyństwem.

Rozwody, separacje, alimenty – sprawy dotyczące prawa rodzinnego

Prawo rodzinne to szczególny obszar prawa, ponieważ prowadzenie spraw z tego zakresu wymaga od mecenasa nie tylko znajomości przepisów, ale przede wszystkim właściwej postawy w stosunku do Klienta, który powierza nam swoje najbardziej prywatne sprawy. Podczas prowadzenia spraw rodzinnych jesteśmy nastawieni na bieżący kontakt z Klientem i przeprowadzanie go przez każdy etap sprawy w sposób dla niego najmniej bolesny. Naszym celem jest dopasowanie się do oczekiwań Klientów przede wszystkim w zakresie ich zaangażowania w całą sprawę.

Prawo rodzinne – metoda działania kancelarii radców prawnych

Przystąpienie do prowadzenia spraw rodzinnych zaczyna się dla nas od pierwszego kontaktu z Klientem w postaci osobistego spotkania lub rozmowy telefonicznej albo przez Skype. Staramy się wówczas zgromadzić jak najwięcej informacji dotyczących sprawy, a także poznać osobę, na rzecz której będziemy działać przez najbliższych kilka miesięcy. Następne fazy naszej pracy to opracowanie pism procesowych, występowanie w imieniu Klientów przed sądem lub innymi podmiotami, jak np. mediatorzy. W toku prowadzenia każdej sprawy staramy się znaleźć możliwość na jej ugodowe zamknięcie. Podejście to wywodzi się z faktu, iż wiele konfliktów ma swoje źródło w silnych emocjach, a pełnomocnik, pozostający osobą obiektywną, nie znajduje się pod ich wpływem i ocenia sprawę jedynie pod kątem prawniczym.