Twoi klienci biznesowi spóźniają się z opłatami? Wypróbuj generator not księgowych

Twoi klienci biznesowi spóźniają się z opłatami? Wypróbuj generator not księgowych

Dowiedz się więcej o bezpłatnym generatorze not księgowych na https://flobo.io/generator-not/.

Przedsiębiorcy prędzej czy później zawsze napotykają kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur we wskazanym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to duży problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w przypadku pojawienia się opóźnień we wniesieniu opłaty prawo polskie daje możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku również na 70 lub 100 euro.

Kiedy należy wystawiać noty księgowe na 40 (bądź więcej) euro?

Według przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność nie jest wyższa niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, lecz nie większym niż 50 tys. zł, wierzyciel począwszy od 2020 r. jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, zaś gdy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 tys. zł – notę na 100 euro. Warto podkreślić, iż notę księgową można wysłać dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, w dodatku bez wymogu wcześniejszego przypomnienia o upłynięciu terminu. Powinno się jednak wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie naruszy pielęgnowanych nierzadko przez długi okres czasu dobrych relacji partnerskich. W końcu zwłoka we wniesienia opłaty może być kwestią przejściowych problemów finansowych czy jednorazowego przeoczenia dłużnika, a nie jego rozmyślnym działaniem. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań windykacyjnych.

Darmowy generator not księgowych znajdziesz na stronie Flobo

W chwili, kiedy wierzyciel pierwszy raz postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak prawidłowo należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązujące normy prawne mówią o nocie w euro. Informacje o tym zawarto w przytoczonym w poprzednim akapicie akcie prawnym – kwotę rekompensaty w polskim złotym ustala się na bazie uśrednionego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin płatności za faktury.

Wierzycieli zapraszamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego bezpłatnie przez Flobo – polską aplikację automatyzującą obsługę należności w firmach, która posiada też skuteczny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]