Rozliczenie podatku VAT metodą kasową

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową

Skieruj się na flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/, aby znaleźć informacje dotyczące metody kasowej.

Osoby z własną działalnością gospodarczą najczęściej rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, wedle której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w chwili wystawienia faktury. W takim wypadku fiskus nie nie rozpatruje czy opłata od kontrahenta pojawiła się na rachunku rozliczeniowym płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT następuje dopiero po przelaniu płatności od kontrahenta.

Metoda kasowa – jakie warunki należy spełniać, aby z niej korzystać?

Brak wniesienia opłat w terminie to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą co rusz spotykają się z sytuacją, gdy muszą wiele razy monitować kontrahenta odnośnie wniesienia należności za wykonane usługi lub dostarczone towary. Jeżeli takie przypadki zdarzają się nagminnie, nawet dobrze działające przedsiębiorstwo może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść wszystkich podatków na czas i w efekcie dostać od urzędu skarbowego bardzo bolesną grzywnę. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, innymi słowy podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przewyższył razem z podatkiem dwóch milionów euro, mogą skorzystać z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania wpłaty od kontrahenta. Z uwagi na wskazany przez przepisy limit z tej metody może skorzystać większość krajowych przedsiębiorców, lecz muszą oni mieć świadomość, iż korzystanie z tej metody rozliczenia działa również w drugą stronę. Jeżeli zatem sami mają problem z dotrzymaniem terminów płatności, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą danej należności. Deklarację o chęci skorzystania z metody kasowej dostarcza się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Nieodzowne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz odpowiednie opisanie każdej wydanej faktury adnotacją “metoda kasowa”.

Metoda kasowa zmusza do regularnego kontrolowania otrzymywanych opłat

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest nierzadko odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Z reguły przyczyną tego jest problem z regularnym pilnowaniem otrzymywanych opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga przecież permanentnego ich śledzenia, aby nie pominąć terminu uiszczenia podatku. W przypadku działalności wystawiających co miesiąc kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Z kolei już przy kilkuset fakturach kontrola wpłat przychodzących na konto firmowe może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich podmiotów rekomendowanym rozwiązaniem, które zapewnia minimalizację niebezpieczeństwa błędów przy księgowaniu i lepsze gospodarowanie czasem, jest korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności, jaką jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]