Restrukturyzacja, czyli jak uniknąć upadłości firmy?

Restrukturyzacja, czyli jak uniknąć upadłości firmy?

Jeśli przedsiębiorstwo przechodzi głęboki kryzys, długi wobec wspólników rosną z każdym dniem, a ogłoszenie upadłości wydaje się rozsądnym wyjściem, być może przyszedł czas na sprawdzenie innej alternatywy: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – przystopuj wzrost zadłużenia

Restrukturyzacją można określić transformację podmiotu mającą na celu uniknięcie jego bankructwa i w efekcie zwiększenie jego wartości. W naszym kraju postępowania restrukturyzacyjne systematyzuje ustawa z 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy są zdecydowanie w wyższym stopniu ukierunkowane na właścicieli firm i oferują im mnóstwo narzędzi do doprowadzenia do układu z wierzycielami. Również postępowania toczą się krócej niż przed 2016 r. i nie wymagają tylu formalności. Działania restrukturyzacyjne przynoszą wiele pożytków: pozwalają zastopować egzekucje komornicze, wstrzymać wykonanie nieprzychylnych ugód, zahamować pędzącą spiralę zadłużenia, a przede wszystkim ochronić firmę przed bankructwem.

Postępowania restrukturyzacyjne – sanacyjne, o zatwierdzenie układu, układowe

Przywołana wyżej ustawa wymienia cztery typy postępowań restrukturyzacyjnych. Jest to:
– przyspieszone postępowanie układowe, które pozwala dłużnikowi na zawarcie układu po przygotowaniu i zaakceptowaniu listy zobowiązań w uproszczonym trybie. Toczy się ono przed sądem, jednak w założeniu ma prowadzić do rychłego zawarcia układu między wierzycielami oraz dłużnikiem. Takie postępowanie trwa przeważnie nie dłużej niż 6 miesięcy.
– postępowanie układowe, na które decydują się z reguły przedsiębiorcy obawiający się niewypłacalności. W tym bardzo szczegółowym postępowaniu sędzia może ustanowić tymczasowego nadzorcę sądowego, zabezpieczając w ten sposób majątek dłużnika. Okres trwania tego rodzaju postępowania jest w szeregu przypadków dłuższy niż rok, bowiem w kwestiach tyczących się zobowiązań spornych, to sędzia rozsądza o ostatecznej wysokości wierzytelności.
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które nie toczy się z udziałem. W takim postępowaniu to zadłużony przedsiębiorca przy wsparciu ze strony nadzorcy układu, którego nawiasem mówiąc sam wyznacza, samodzielnie prowadzi pertraktacje z wierzycielami i gromadzi ich pisemne głosy. Rolą sądu jest tu wyłącznie zaakceptowanie układu zgodnie z decyzją wierzycieli.
– postępowanie sanacyjne, które prócz czynności mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych, a w tym samym czasie gwarantuje najpełniejszą ochronę przed windykacją. Łączy się to jednak ze stratą zarządu nad przedsiębiorstwem.

Należy podkreślić, iż funkcjonują ograniczenia, które określają to, który rodzaj restrukturyzacji można zastosować w konkretnej sytuacji. Przykładowo przyspieszone postępowanie układowe i postępowania o zatwierdzenie układu można zastosować tylko wtedy, gdy kwota wierzytelności spornych nie przewyższa 15% wszystkich zobowiązań, w innym przypadku wymagane jest przystąpienie do prowadzenia postępowania sanacyjnego lub układowego. Procedury restrukturyzacyjne są zagmatwane, toteż jeżeli decydujesz się na ich przeprowadzenie, ale masz wątpliwości, który model będzie najlepszy dla Twojej spółki, obligatoryjnie zgłoś się po wsparcie do doradcy restrukturyzacyjnego.