Aplikacja Flobo – automatyczna windykacja należności

Aplikacja Flobo – automatyczna windykacja należności

Zajrzyj na flobo.io/automatyczna-windykacja/, aby uzyskać informacje o automatycznej windykacji.

Jest wiele rozmaitych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowane zlecenie. Problem z przeterminowanymi fakturami mają nie tylko właściciele firm, którzy oferują usługi B2B, ale i przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do indywidualnych odbiorców.

Aplikacja Flobo do obsługi należności z modułem automatycznej windykacji

Przedsiębiorca ma prawo dochodzić niespłaconych należności poprzez windykację. Chociaż określenie to wielu osobom nie najlepiej się kojarzy, po prawdzie oznacza to proces w trakcie którego wszczyna się w stosunku do dłużnika szereg czynności dopuszczone w aktualnych przepisach prawa. Czynności te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, to znaczy cykliczne monitowanie dłużnika i przypominanie o obowiązku przelania opłaty. Kiedy ta metoda windykacji pozostanie bez odzewu, następną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeżeli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy wręcz z kilkuset klientami i co miesiąc wystawia taką samą ilość faktur oraz paragonów, ryzyko, że jakiś procent opłat nie zostanie wniesiony w wyznaczonym terminie na ogół wzrasta. W uporządkowaniu całego procesu księgowania wpłat pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada też moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – notyfikacje o terminie opłat z aplikacji

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w przypadku potwierdzenia jej braku w określonym czasie, inicjuje ona procedurę przypominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy wykorzystujący Flobo może przygotować własne harmonogramy czynności podejmowanych wobec nieterminowych klientów, definiując między innymi przerwy między wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o nadciągającym terminie płatności za fakturę delegowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych klientów, którzy w ciągu minionego kwartału dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie poskutkują, dalszymi etapami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez Flobo jest wygenerowanie noty księgowej w wysokości 40 euro, a potem zgłoszenie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Wreszcie, jeżeli wypunktowane wyżej kroki nie przyniosą pożądanego efektu, aplikacja przekaże sprawę do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na monitorowanie wpływających należności, a po kilku miesiącach przynosi także znaczną poprawę terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]